top of page

Andra vårdtjänster

Vi har utökat vårt utbud inom vidare behandlingar såsom Platelet Rich Plasma (PRP) och vaccinationer. För att hjälpa dig vidare i vårdkedjan har vi även utvecklat samarbete med andra aktörer inom rehabilitering. 

Våra tjänster

Allt samlat på ett och samma vårdställe. 

Physical Therapy Session
Ledvärk
Vaccination

Rehabilitering

PRP-behandling

Ditt besök hos oss

Woman & Doctor

1

Undersökning

Vi tar snabbt emot dig på ett första besök. Du får då berätta om dina rörelsebesvär och vi utför en klinisk undersökning.

 

Vi diskuterar också eventuellt behov av ytterligare utredning såsom röntgen eller neurografi.

När undersökningen och utredningen är klar erhåller du en preliminär eller slutlig diagnos. 

2

Behandling

Vid besöket diskuterar vi gemensamt olika behandlingsmöjligheter för dina besvär. Vi går också igenom förväntad effekt av de olika alternativen.

 

Vanliga behandlingar kan vara:

  • Sjukgymnastik

  • Kortisoninjektion

  • Operation

3

Uppföljning

Det är viktigt med uppföljning av ditt behandlingsresultat, för att kunna anpassa vidare behandling.

 

Redan vid ditt första besök lägger vi upp en plan för uppföljning, som kan bestå av exempelvis:

  • tid för återbesök och ny undersökning

  • telefontid

  • återrapportering från sjukgymnast

  • tvärprofessionell konferens

  • utökad utredning

  • remiss till annan sjukvårdsinstans

bottom of page