top of page

Företagspaket

Nu öppnar vi för nya samarbeten med företag för att öka tillgängligheten till Ortopedisk vård för anställda. Det är viktigt att tidigt i vårdkedjan få rätt undersökning, behandling och rehabilitering för att minimera tiden med nedsatt arbetsförmåga. Ditt tillgänglighetsavtal med oss utformas för att passa företagets specifika verksamhet. 

Våra tjänster

petr-magera-HuWm7malJ18-unsplash (1).jpg

Teckna ett företagsavtal

För en framtid i rörelse

01

Innehåll

Vi erbjuder tillgång till ett anpassat utbud inom ortopedisk specialistvård utifrån företagets behov. Det kan innebära exempelvis företagsbesök, särskilda öppettider, paketlösningar för vanliga förslitningsskador eller utbildningsinsatser.

02

Tillgänglighet

Snabb handläggning inom vår vårdkedja kan erbjudas för högprioriterade ortopediska tillstånd för att minimera tiden med nedsatt arbetsförmåga. Tillgänglighetsavtal kan upprättas för både första besök och efterföljande åtgärd på mottagningen såsom operation eller rehabiliteringsinsatser.

03

Nyttjandegrad

Avtalets omfattning kan anpassas utifrån företagets nyttjandegrad. Det kan upprättas löpande ramavtal, individuella avtal som aktiveras för varje vårdkontakt eller ett kombinationsavtal. Utformningen och avtalsintentionen skall motsvara en god och säker vård i enlighet med Hälso och sjukvårdslagen.

04

Avtalsintention

Vi tillämpar en konkurrenskraftig prissättning under transparens i processen. Utformningen och avtalsintentionen skall motsvara en god och säker vård i enlighet med Hälso och sjukvårdslagen samt sekretess- och kvalitetskrav som regleras genom offentlighets- och sekretesslagen och patientsäkerhetslagen.

bottom of page