top of page
Väntrum

Knä

Knäbesvär är vanligt. För att återfå rörligheten och minska smärtan är det viktigt att få rätt diagnos och kunna påbörja behandling och rehabilitering.

Vilar

Knäsmärta - akut

Besvär som kommit plötsligt, ex. idrottsskada

Vid plötsligt insättande smärtor i knät genomförs en undersökning av knäts strukturer såsom ledband och menisker. Ifall knät är mycket ömt kan en andra undersökning utföras ca 14 dagar efter skadan för att ställa diagnos. Det kan också behövas en snabb röntgen av ett akut skadat knä, främst för att utesluta skelettskada. Om kirurgi är indicerat skickas i de flesta fall en remiss till Blekingesjukhuset. Det är också viktigt att komma igång med att stärka knäts stabilitet och strukturer, genom aktiv träning under handledning av t.ex. fysioterapeut.

Knäsmärta - kronisk

Besvär som du haft en längre tid

Vid långvariga smärtor och problem i knät genomförs en undersökning av knäts strukturer och rörelseomfång. Ofta kan diagnosen sättas på basen av sjukhistorien i kombination med den kliniska undersökningen, i ett fåtal fall behövs röntgen. Artros är en vanlig diagnos som kan begränsa rörligheten, dock finns nu väl upparbetade och dokumenterade träningsprogram och artrosskola som gör att de flesta med artros aldrig behöver opereras.

Några inflammationstillstånd bör också behandlas med kortisoninjektion, vilket utförs på mottagningen. Om kirurgi är indicerat skickas i de flesta fall en remiss till Blekingesjukhuset.

Child Sjukgymnastik
knä_1 (hem).JPG

Låsningar

Ett mekaniskt hinder inuti knäet

Med låsning i knät menas oftast att knät fastnar i ett läge och inte kan sträckas fullt ut. Det kan bero på exempelvis artros, meniskskada eller fri kropp i knäleden. Vid låsningar är en undersökning av ortoped rekommenderat inom kort tid, för att inte knät skall ta ytterligare skada. 

Ibland kan låsningen hävas mekaniskt under lokalbedövning i knät.

Ofta går det att träna sig frisk, men ibland krävs det ortopedisk kirurgi efter en röntgenundersökning på Blekingesjukhuset.

Återbesök

Boka återbesök för knä

bottom of page