top of page
Väntrum

Skuldra

Att få försämrad rörelseförmåga i axel/skuldra kan påverka  vardagsfunktionerna mycket. Ofta finns effektiva behandlingar att tillgå, läs mer om vad som gäller för just dina symptom nedan.

Rörmokare på jobbet

Impingement syndrom

Smärta vid arbete ovan axelhöjd

Klämda nerver kring skuldran kan leda till en gradvis tilltagande och utstrålande skuldersmärta när armen hålls ovan axelhöjd. Det drabbar ofta någon som ofta utför just den rörelsen, såsom exempelvis målare och snickare. Diagnos ställs genom klinisk undersökning och behandlingen består av aktiv träning handlett av fysioterapeut, ibland kompletterad med kortisoninjektion i skuldran för att minska inflammationen.  

Ibland krävs kirurgi för tillståndet, via remiss till ortopedkliniken på Blekingesjukhuset.

Frusen skuldra

Ökande smärta och stelhet i axeln

Kapseln kring axelleden kan drabbas av en långdragen inflammation. Detta resulterar i gradvis ökande smärta och stelhet i axeln, "frozen shoulder". Tillståndet diagnostiseras efter undersökning, och behandlingen består av upprepade kortisoninjektioner och träning instruerat av fysioterapeut. Vanligtvis är prognosen god med tillfrisknande efter 1,5-2 år. Under läkningsperioden har kortisoninjektioner och fysikalisk rehabilitering god effekt på smärtan. 

Axelbehandling
Tennisspelare

Artros i axeln

Glenohumeralleds-artros & Acromioclavikularleds-artros

Man kan drabbas av artros i två leder i axeln: leden mellan överarm och skulderbladet, och leden mellan nyckelbenet och skulderbladet. Båda tillstånden medför ökande smärta och stelhet i axeln. Det är bra att ställa diagnos tidigt och komma igång med behandling för att undvika stelhet i axeln.

Behandlingen består främst i aktiv träning handlett av fysioterapeut, ibland kompletterad av kortisoninjektion. Vid behov av kirurgi ordnas en remiss till Blekingesjukhuset för bedömning.

Inflammation i axeln

Supraspinatustendinit, kalkaxel och andra inflammationer

Inflammationer kan uppstå plötsligt och orsaka smärtor som vid en fraktur. Kortison dämpar inflammation och kan ges direkt på rätt plats genom en lokal injektion.

Det är bra att få kontakt med fysioterapeut då rätt träningsprogram håller skuldran rörlig, annars kan axeln stelna till när den inte används normalt. Vi remitterar med förtur vid medicinsk indikation.

Tejpa en skuldra sår

Återbesök

Boka återbesök för rygg

bottom of page