top of page

Specialistläkare Jan Isak Stokseth har upprättat ett samverkansavtal med Region Blekinge och öppnar en ortopedmottagning i augusti 2021. Syftet är att erbjuda en ortopedisk öppenvård av hög kvalitet som ökar tillgängligheten för vårdtagare i Blekinge, men även sökande ifrån övriga regioner i Sverige är välkomna.

Vi på ortopedkliniken arbetar också för en god kommunikation, likabehandling och din delaktighet i vården. Din vårdkedja från undersökning till behandling, rehabilitering och uppföljning ska löpa snabbt och smidigt via Ortopedi Blekinge och genom våra olika samarbeten med andra vårdgivare.

 

Målet är en snabbt uppnådd behandlingseffekt, så att du kan fortsätta hålla dig i rörelse. Ortoped Karlskrona 

Specialistsjukvård inom

ortopedi

I samverkan med Region Blekinge
Region Blekinge logotyp svart webb.png

Välkommen hit

logo_vänster_hörn.png
Vi arbetar för en hög vårdkvalitet och korta väntetider

 - Enkelt att boka tid -

- Remiss krävs ej -

Ordinarie patientavgift - 

jan isak stokseth läkare ortoped specialistläkare ortopedi karlskrona blekinge
Jan Isak Stokseth
Specialistläkare
Ortopedi
ortopedi blekinge symptom rörelsehinder smärta axel skuldra nacke rygg hand handled armbåge höft knä fot fotled

 

Var har du symptom? >>

Välj område och hitta information om diagnoser och våra behandlingar
     


Din vård hos oss - så går det till 

 

 

 

Vi tar snabbt emot dig på ett första besök. Du får då berätta om dina rörelsebesvär och vi utför en noggrann klinisk undersökning.

 

Vi diskuterar också eventuellt behov av ytterligare utredning såsom röntgen eller neurografi.

När undersökningen och utredningen är klar erhåller du en preliminär eller slutlig diagnos. 

höft_edited.jpg

Undersökning & diagnos

Du berättar om dina besvär, genomgår en klinisk undersökning och erhåller en diagnos. 
 

axel_2_edited.jpg

Behandling

 

Vid besöket diskuterar vi gemensamt olika behandlingsmöjligheter för dina besvär. Vi går också igenom förväntad effekt av de olika alternativen.

 

Vanliga behandlingar kan vara:

 

Vi går igenom behandlingsalternativ som kan ha effekt på dina besvär. Ibland kan behandling ges direkt vid besöket. 
 

samtal_1_edited.jpg

Uppföljning 

 

Det är viktigt med uppföljning av ditt behandlingsresultat, för att kunna anpassa vidare behandling.

 

Redan vid ditt första besök lägger vi upp en plan för uppföljning, som kan bestå av exempelvis:

  • tid för återbesök och ny undersökning

  • telefontid

  • återrapportering från sjukgymnast

  • tvärprofessionell konferens

  • utökad utredning

  • remiss till annan sjukvårdsinstans

Vi följer upp resultatet av behandlingen, genom återbesök eller telefonkontakt.

bottom of page