top of page
Väntrum

Behandlingsmetoder

Vid mottagningsbesöket diskuterar vi gemensamt olika behandlingsmöjligheter för dina besvär. Vi går också igenom förväntad effekt av de beskrivna alternativen.

kirurgi

Operation

Dagkirurgiskt ingrepp under lokalbedövning

Efter tidigare bedömning kan operation vara en del av behandlingsplanen. Våra operationer utförs på mottagningen på särskilda dagar. Du möter upp på utsatt tid, byter om på anvisad plats och låser in dina värdesaker (ta med så få som möjligt). Själva operationen  utförs i lokalbedövning eller nervblockad, vilket innebär att du är vaken och redo att resa hem efter en kort tids vila efteråt. De flesta ingrepp tar ca 1 timme från ankomst till avresa.

Vi bokar återbesök för att ta bort stygn och inspektera läkningen. Vi rekommenderar dig att helt avstå rökning och alkohol 6 veckor innan och efter operation, för bästa möjlighet till god läkning.

Efter operation skall man vara uppmärksam på tecken till infektion, och i så fall höra av sig till oss för bedömning.

Läs mer om Ortopedisk Kirurgi

Kortison-injektion

Injektion med kortison mot inflammationstillstånd

Kortison är ett läkemedel som minskar inflammation, som kan ge mycket god effekt ifall det ges via injektion direkt mot den angripna strukturen. Ofta kan lokalbedövning i samma injektion lindra omedelbart, varefter kortisonets effekt tilltar inom 1-3 dagar.

Vid vissa långdragna inflammatoriska tillstånd kan injektionen upprepas när effekten avtar, dock efter tidigast 2-3 månader. 

Efter injektion skall man vara uppmärksam på tecken till infektion, och i så fall höra av sig till oss för bedömning.

Vaccination
Sjukgymnastik

Fysikalisk rehabilitering

Aktiv träning enligt instruktioner (fysioterapi/sjukgymnast)

Ortopediska symtom med rörelsebegränsningar kan ofta behandlas framgångsrikt genom ett individuellt anpassat träningsprogram. Vi rekommenderar att en sådan behandlingsplan upprättas med stöd av fysioterapeut, naprapat, arbetsterapeut eller kiropraktor. Det är viktigt med god följsamhet till programmet. Det kan vara tidskrävande och ibland smärtsamt, då är det nödvändigt att inte ge upp utan istället kontakta sin instruktör så att man tillsammans kan modifiera träningsprogrammet och fortsätta rehabiliteringen. 

bottom of page