top of page
Väntrum

Armbåge

Att få försämrad rörelseförmåga i armbågen kan påverka vardagsfunktionerna. Ofta finns effektiva behandlingar att tillgå, läs mer om vad som gäller för just dina symptom nedan.

golf

Tennisarmbåge/golfarmbåge

Smärta på utsidan/insidan av armbågen

Tennisarmbåge (lateral epikondylit), och golfarmbåge (medial epikondylit) är två inflammationstillstånd som sannolikt uppstått efter överbelastning (exempelvis tennisspel). Armbågsleden behöver undersökas för att ställa rätt diagnos och kunna påbörja en behandlingsplan. Det är viktigt att undvika utlösande orsak samt genomgå aktiv rehabilitering i samarbete med fysioterapeut. Ibland kan vi ordinera hjälpmedel via ortopedteknisk centrum på Blekingesjukhuset. I svårare fall erbjuder vi kortisoninjektion eller kirurgi.

Olecranonbursit

Smärta över "armbågsspetsen"

Olecranonbursit, också kallad "students elbow", är en inflammation i slemsäcken som ligger över armbågsspetsen (Olecranon). Detta kan uppstå efter upprepad belastning/irritation mot armbågen. 

En klinisk undersökning ställer snabbt rätt diagnos, i behandlingsplanen ingår att undvika den utlösande orsaken samt använda ett stödförband. I svårare fall behövs en kortisoninjektion.

armbåge_fokus.JPG

Återbesök

Boka återbesök för armbåge

bottom of page