top of page
Väntrum

Fot och fotled

Problem och smärta i fot eller fotled upplevs ofta extra besvärande eftersom gångfunktionen försämras. 

fot_2.JPG

Nageltrång

Inflammation i en nagelfåra, oftast på stortån

Nageltrång är ett smärtsamt tillstånd som ibland kräver kirurgi. Vi rekommenderar i första hand noggrann och regelbunden rengöring med tvål och vatten, samt alsolsprit-omslag.

Om man inte kommer till rätta med problemet, erbjuder vi ett mindre kirurgisk ingrepp i lokalbedövning, Königs operation, som har god effekt. 

Hallux valgus - sned stortå

Stortån böjer sig mot småtårna

Ett vanligt tillstånd i foten, även i yngre åldrar, är att stortån böjer sig mer och mer mot småtårna. Samtidigt breder stortåns bas ut sig om en knöl som gör framfoten bredare, vilket är smärtsamt vid smala skor. I första hand rekommenderas noggrannhet i valet av skor och eventuellt iläggsulor. Om problemet är stort trots detta kan man göra framfoten smalare på kirurgisk väg under bedövning i form av nervblockad.  

Mani Pedi
Barfota

Hammartå

En eller flera tår böjer sig, och går inte att räta ut

En hammartå ger tryckproblem över och under tån. I ett tidigt stadium kan tillståndet förbättras av hjälpmedel och träning. Vid otillräcklig effekt kan den böjda tån rätas ut med hjälp av ett mindre kirurgiskt ingrepp i lokalbedövning på mottagningen.

Hallux rigidus - stel stortå

Artros i 1:a stortåleden

Leden mellan stortån och foten är utsatt för att utveckla artros. Symtomen kan vara stelhet eller smärta i stortån under belastning såsom promenad.

I första hand kan behandlas tillståndet med iläggssula (rullsula), annars finns det olika kirurgiska tekniker att tillgå vid behandling av Hallux Rigidus. Vi utför mindre kirurgiska korrektioner på mottagningen, men vid större ingrepp såsom steloperation utfärdas remiss till Blekingesjukhuset.

Fotmassage
Ortopediska sulor

Hälsporre & Mortons Neurinom

Smärta under häl respektive framfot

En hälsporre gör ont under hälen vid belastning, på grund av en inflammation i bindväven. Besvären kan vara långdragna men behandling med rätt iläggsulor samt tejpning under ca fyra veckor brukar ha god effekt.

En brännande belastningssmärta under framfoten som ibland strålar ut i en eller flera tår, kan vara Mortons Neurinom. Det orsakas av en nerv som irriteras av tryck mellan två framfotsben. Flera behandlingar är tillgängliga, i första hand kortisoninjektion och iläggssulor med främre pelott. Vid otillräcklig effekt finns möjilghet att behandla tillståndet kirurgiskt.

Återbesök

Boka återbesök för rygg

bottom of page