top of page

Hjälpcenter

Håll dig informerad

Vad har ni för väntetider?

Väntetider till första besök / undersökning för ortopedisk öppenvård utan remiss, sjukvårdsförsäkring eller företagsavtal är nu c.a. 2 månader. För övriga behandlingar och vaccinationer får du oftast tid inom 1-2 veckor. 

Får man ont efter en kortisoninjektion?

Ibland kan kännas av efter en kortisoninjektion i berörda området. Detta går vanligtvis över efter 1-3 dagar. I sällsynta fall 1-2 veckor. Känner du besvär rekommenderar vi Alvedon och / eller Ibuprofen. Vid frågor efter besök hos oss är du alltid välkommen att höra av dig, och vi hjälper dig under hela vårdkedjan. 

Gäller högkostnadsskyddet?

Ja det gäller. 

bottom of page