top of page
Väntrum

Nacke

De flesta nackbesvär är godartade, trots att smärtan kan vara kraftig och rörelsehämmande. Tidig diagnos och insatt behandling är viktigt för att minska smärtan och undvika stelhet. Med remiss från vårdcentralen får du kortare väntetid. 

Nackskydd

Nacksmärta

Smärta i och omkring nacken

Vid besök hos oss utförs en fysisk undersökning efter en kartläggning av symptomen. Oftast kan man avgöra direkt om besväret sitter i muskulatur/stödvävnad, eller om det kan vara en djupare påverkan på ryggmärgen. Det vanligaste är smärta från stödvävnaden, det är då centralt att komma igång med fysikalisk rehabilitering till exempel med hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Vi ställer diagnos och leder dig rätt i rehabiliteringen.

Nacksmärta med utstrålning

Smärta i nacken som strålar ut i axel, arm, hand

Vid hastigt påkommen nacksmärta som tydligt strålar ut mot skuldra, arm eller hand kan du ha drabbats av ett diskbråck i halsryggen. Vi undersöker dig och bedömer om kirurgi kan vara aktuellt. Vid hög misstanke om diskbråck remitteras du till en MR-undersökning. De flesta diskbråck behöver inte opereras, men smärtan kan vara svår och klinga av under flera månader.

I denna perioden är det viktigt att ha kontakt med teamet inom fysikalisk rehabilitering, fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, dit vi remitterar dig med förtur vid behov.

Sjukgymnastik

Återbesök

Boka återbesök för rygg

bottom of page