top of page
Väntrum

Hand och handled

Att få försämrad rörelseförmåga i hand och handled kan påverka  vardagsfunktionerna mycket. Ofta finns effektiva behandlingar att tillgå, läs mer om vad som gäller för just dina symptom nedan.

Handen når ut

Triggerfinger

Fingret låser sig i böjt läge

Inflammation kring en sena i handen kan medföra att ett eller flera fingrar fastnar i sträckrörelsen och blir kvar i ett böjt läge. Med kraft kan fingret bändas upp, ofta förknippat med smärta.

På mottagningen ges en inflammationsdämpande kortisoninjektion som kan ha god effekt, men ibland behövs också senare ett litet kirurgiskt ingrepp. Det utförs också på mottagningen, i lokalbedövning, och brukar medföra att låsningen inte återkommer. 

Dupuytrens kontraktur

Gradvis försämrad sträckförmåga av fingrar

Om något eller några av dina fingrar gradvis böjs och inte går att räta fullt längre, samtidigt som du upplever förhårdnader i handflatan, kan du ha drabbats av Vikingasjukan. Det kallas också Dupuytrens kontraktur.

Tillståndet är ofarligt och inte smärtsamt, men leder till problem då handen inte uppnår full funktion. Det är också viktigt att inte vänta för länge med åtgärd, då fingrarnas bindväv till slut blir för kort för att reparera helt. Vi undersöker tillståndet och rekommenderar en behandlingsplan, ofta kan operationen utföras på mottagningen men svårare fall remitteras till Blekingesjukhuset.

roll_up_2.JPG
Att sätta på handinpackningar

Karpaltunnelsyndrom

Delar av hand och fingrar domnar

Om du upplever att flera av dina fingrar och delar av handen domnar vid vissa positioner, exempelvis när du sover, kör bil eller läser tidningen, kan du ha drabbats av Karpaltunnelsyndrom. För en del är tillståndet smärtsamt, men de vanligaste symptomen är stickningar/domningar i delar av handen/fingrarna då nerverna kommer i kläm i handleden. En klinisk nervundersökning utförs och en behandlingsplan upprättas, med exempelvis stödskena under 4 veckor utprovat av arbetsterapeut. Ibland kan utrymme skapas för nerverna genom ett kirurgiskt ingrepp, vilket utförs på mottagningen i lokalbedövning. 

Smärta kring tumbasen

Rörelserelaterad smärta kring tummens fäste mot handleden

Kring tumbasen finns olika strukturer som kan orsaka smärta. Det kan vara exempelvis artros, oläkt fraktur eller inflammationstillstånd.

Vi utför en klinisk undersökning, fastställer diagnos och lägger upp en behandlingsplan. Inflammation kan behandlas med kortisoninjektion, och om inte det hjälper, ibland kirurgi. Även rehabilitering med hjälp av arbetsterapeut kan ha god effekt vid vissa diagnoser. De fall som kräver mer omfattande kirurgi remitteras till Blekingesjukhuset.

Hand Massage
ritning med markör

Svullnad i hand/handled

Vätska inuti led eller vävnad

Handleden eller handen kan bli svullen och öm och kan då behöva undersökas skyndsamt för att utesluta en infektion. Oftast kan diagnosen ställas efter samtal och undersökning, men ibland behövs remiss för blodprov, ledvätskeprov eller röntgenundersökning.

En mindre akut orsak till svullnad är artros, vilket behandlas med bland annat rehabilitering i samarbete med arbetsterapeut. Vid kvarstående problem trots smärtlindring och arbetsterapi, ordnas en remiss till Blekingesjukhuset för operationsbedömning efter röntgenundersökning.

Knuta

Liten knöl under huden

Det finns olika knutor som kan uppstå kring hand, handled och fingrar. En vanlig diagnos är ett ganglion, en gelefylld blåsa i anslutning till en led eller senskida. Denna är oöm, men kan kännas obehaglig och förhindra normal handfunktion. Primär behandling är punktion samt kortisoninjektion. Vid eventuellt recidiv kan den avlägsnas genom ett mindre kirurgiskt ingrepp i lokalbedövning.

Andra former av knölar är lipom och aterom som också kan avlägsnas kirurgiskt vid besvärande symptom.

Vandring med polacker

Återbesök

Boka återbesök för rygg

bottom of page