top of page
Väntrum

Rygg

Ryggbesvär är vanligt och kan orsaka stort lidande. För att återfå rörligheten och minska smärtan är det viktigt att få rätt diagnos och kunna påbörja behandling och rehabilitering.

Med remiss från vårdcentralen får du kortare väntetid. 

Kiropraktor

Ryggsmärta - akut

Besvär som du haft en kortare tid

Vid akuta ryggproblem krävs en omfattande fysisk undersökning efter en genomgång av sjukhistorien. Ofta kan diagnosen ställas direkt, utan röntgen, så att rätt behandling kan påbörjas.

Ryggsmärtan kan förbättras genom aktiv rörelseträning, vid behov i kombination med smärtlindrande medicin. Vissa tillstånd kräver kirurgi, och patienten remitteras då vidare till ortopedkliniken på Blekingesjukhuset, efter att utredning med röntgen och eventuellt MR är gjord.

Ryggsmärta - kronisk

Besvär som du haft en längre tid

Ryggsmärta som varat en längre tid bör undersökas, speciellt om den gradvis blir sämre. På mottagningen utförs en klinisk undersökning och en strukturerad genomgång av symtomen för att ställa diagnos, ibland behövs även röntgen. De flesta kan bli betydligt bättre i sin rygg med hjälp av aktiv träning handlett av en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor men några kan även behöva kirurgi för att avhjälpa smärtan. Då utfärdas en remiss till ryggortopederna på Blekingesjukhuset för bedömning, efter att utredning med röntgen och eventuellt MR är gjord.

Ryggont
Sjukgymnast

Ischias

Utstrålande smärta i ben

Smärta i ryggslutet som strålar ut i ett ben kan vara ischias, vilket orsakas av tryck på eller irritation av ischiasnerven. Ett akut påkommet diskbråck, då en buktande disk påverkar någon av ischiasnervens rötter, ger dock ofta smärta helt ned i foten/tårna. Det är viktigt att genomgå en undersökning för en bedömning ifall kirurgi är nödvändig. De flesta med akuta diskbråck behöver dock inte opereras, då den buktande disken krymper ihop till ärrvävnad. Det är dock av värde att få direktiv av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor i rehabiliteringen. Smärtan är oftast mycket svår att lindra med mediciner, och ibland behöver man sjukskrivas från sitt arbete.

Spinal stenos

Nedsatt gångdistans på grund av bensmärta

I senare halvan av livet kan spinal stenos uppträda, en förträngning av ryggmärgskanalen. Då kan benen domna under promenad, framför allt i nedförsbacke, och efterhand blir gångdistansen kortare. 

I första hand rekommenderas fysikalisk rehabilitering och träning, men om effekten uteblir kan operativa åtgärder behövas. Vi ställer diagnos, rekommenderar rehabilitering och utreder inför eventuell kirurgi.

Man på Walker

Återbesök

Boka återbesök för rygg

bottom of page