top of page
Kirurger under operation

Ortopedisk Kirurgi

Vi har flera års erfarenhet av kirurgi, och utför våra ingrepp under lokalbedövning. Vår specialistutbildade operationssjuksköterska och moderna hjälpmedel säkerställer att vi kan utföra operationer på ett mycket säkert sätt med minst möjligt obehag. Vi följer alltid upp våra opererade patienter med efterkontroll, stygnborttagning eller telefonsamtal.

De flesta operationer täcks av högkostnadsskyddet, men vissa operationer som inte har en medicinsk indikation får patienten själv bekosta.

Vanliga ingrepp

Ditt besök hos oss

Woman & Doctor

1

Undersökning

Vi tar snabbt emot dig på ett första besök. Du får då berätta om dina rörelsebesvär och vi utför en klinisk undersökning.

 

Vi diskuterar också eventuellt behov av ytterligare utredning såsom röntgen eller neurografi.

När undersökningen och utredningen är klar erhåller du en preliminär eller slutlig diagnos. 

2

Behandling

Vid besöket diskuterar vi gemensamt olika behandlingsmöjligheter för dina besvär. Vi går också igenom förväntad effekt av de olika alternativen.

 

Vanliga behandlingar kan vara:

  • Sjukgymnastik

  • Kortisoninjektion

  • Operation

3

Uppföljning

Det är viktigt med uppföljning av ditt behandlingsresultat, för att kunna anpassa vidare behandling.

 

Redan vid ditt första besök lägger vi upp en plan för uppföljning, som kan bestå av exempelvis:

  • tid för återbesök och ny undersökning

  • telefontid

  • återrapportering från sjukgymnast

  • tvärprofessionell konferens

  • utökad utredning

  • remiss till annan sjukvårdsinstans

bottom of page