top of page
Väntrum

Höft

Höftleden ligger centralt i kroppen, och smärta därifrån kan påverka rörelseförmågan betydligt.

benskada

Höftartros

Smärta och rörelseinskränkning i höftleden

Höftledsartros är en vanlig sjukdom som försämras med åldern. Smärtan kommer från ljumske, säte och lår, och kan stråla ut i benet. Det är viktigt att få rätt diagnos för att komma igång med rehabilitering. Det finns en väl upparbetad, standardiserad behandling för höftartros som innebär aktiv träning under handledning av fysioterapeut, samt artrosskola. Det medför att de flesta med höftledsartros uppnår en god funktion med minskad smärta och kan undvika operation.

Vid svår artrossjukdom kan dock remiss för röntgenundersökning och operation behövas.

Trochanterit

Rörelsesmärta vid höftens utsida

Trochanterit är inflammation i en slemsäck som omger höftknölen, vid höftens utsida. Detta misstas ibland som höftledsartros och kan innebära en nedsatt gångfunktion. Prognosen är god med rätt behandling, en injektion med en blandning av lokalbedövning och kortison har ofta god effekt. För att undvika recidiv rekommenderas ett träningsprogram utprovat av fysioterapeut.

Senior Sjukgymnastik

Återbesök

Boka återbesök för knä

bottom of page