top of page
Blodprov

Platelet Rich Plasma

Koncentrerad blodplasma tas fram genom att centrifugera

ditt blodprov. Plasman injiceras sedan för att dämpa 

inflammation i berörda senor och leder.

 

PRP är en ny inflammationsbehandling som fortfarande befinner sig på forskningsstadiet gällande ortopediska besvär. 

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page